Certificatul energetic - Agentia imobiliara Venus Imobiliare Targu Jiu - vanzari case, terenuri, apartamente

Certificatul energetic

Certificatul de Performanta Energetica sau Certificatul Energetic este un document prin care se     stabileste si se atesta, performanta energetica a unei cladiri. Acest lucru se realizeaza de catre un expert autorizat, printr-o analiza termica si energetica, in care se detaliaza principalele caracteristici termice si energetice ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia.

DE CE ESTE NEVOIE DE CERTIFICATUL ENERGETIC ?

În primul rând pentru ca prezentarea Certificatului de Performanta Energetica la incheierea oricarei tranzactii imobiliare de vânzare, inchiriere sau intabulare a unei cladiri noi, reprezinta o obligatie legala prevazuta in Legea 159/2013, care a intrat in vigoare in 19 iulie 2013.

"Art. 131. - (1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vând sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incât acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupa caz.

(2) La incheierea contractului de vânzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar.

(3) La data inregistrarii contractului de vânzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramâne in posesia proprietarului.

(4) Contractele de vânzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil”.

În al doilea rând, constatam o preocupare constanta a autoritatilor pentru cresterea performantelor energetice ale cladirilor, in acord cu normele Uniunii Europene. Programul de reabilitare termica a cladirilor care se deruleaza in prezent, este finantat in proportie de 60% din bani europeni, din Fondul European pentru dezvoltare regionala si de la bugetul de stat, iar restul de 40% reprezinta contributia administratiilor locale si asociatiilor de proprietari.

În fine, un alt aspect important il reprezinta incadrarea cladirilor in clase de performanta energetica. Astfel, Certificatul de Performanta Energetica ii ofera cumparatorului/chiriasului unei locuinte toate informatiile cu privire la consumul de energie si, deci, la ce nivel se vor ridica sumele necesare pentru intretinerea lunara si cele pentru reabilitare termica, astfel incât locuinta sa fie adusa la parametri superiori din punct de vedere energetic. Acest lucru va cântari foarte mult in pretul de vânzare sau de inchiriere al cladirii respective.

CINE INTOCMESTE CERTIFICATUL ENERGETIC SI CAT ESTE VALABIL ?

Certificatul de Performanta este intocmit de catre auditori energetici autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Termenul de valabilitate al Certificatului de Performanta Energetica este de 10 ani.

CARE SUNT CLASELE DE PERFORMANTA ENERGETICA DUPA CARE SE CLASIFICA CLADIRILE SI NOTELE CARE SE ACORDA ?

În functie de performanta energetica certificata, cladirile se clasifica in 7 clase pe o scara energetica, incepând de la clasa A, caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, pâna la clasa G ce corespunde celui mai ridicat consum specific de energie. Clasa A presupune un consum de energie pentru asigurarea unor conditii optime de trai(caldura, apa calda, iluminat) mai mic de 125 kwh/mp/an. De partea cealalta, clasa G presupune un consum de peste 820 kwh/mp/an.

Majoritatea cladirilor din România se incadreaza in clasele energetice C si D.

Criteriile dupa care se stabileste incadrarea unei cladiri intr-o anumita clasa energetic sunt: grosimea peretilor, tipul de zidarie, tipul de acoperis, starea subsolului, starea coloanelor de incalzire, performanta sistemului de incalzire sau de aerisire. Toate aceste informatii se obtin prin cercetarea la fata locului de catre un auditor autorizat, din documentele specifice sau, in lipsa acestora, din informatiile provenite de la proprietar sau prin masuratori specifice.